WARSZTAT

WRAŻLIWOŚCI JĘZYKA

Komunikacja świadoma, empatyczna i asertywna.

ZAPISY TRWAJĄ!

WARSZTAT

JOB-CRAFTING

Mikrozmiany w pracy zwiększajace poczucie sensu.

WARSZTAT

WRAŻLIWOŚCI JĘZYKA

Komunikacja świadoma, empatyczna i asertywna.

ZAPISZ SIĘ NA EDYCJĘ JESIENNĄ (2022)!

WARSZTAT

JOB-CRAFTING

Mikrozmiany w pracy zwiększajace poczucie sensu.