Polityka prywatności Sklepu Myślnik

https://myslnik.com.pl/shop/
(„Sklep”)


Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem

RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

DARIA ANNA JEZIERSKA-GEBURCZYK, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Myślnik DARIA JEZIERSKA-GEBURCZYK, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9721153023 , nr REGON 383877858, ul. Wiązowa 2, 62-002
Suchy Las


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.


Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie usług oferowanych w Sklepie,

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia

 • realizacja Twoich zamówień,

 • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

 • marketing bezpośredni oferowanych usług,

 • wysłanie informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Sklepu,


Podstawa przetwarzania:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

  • prowadzeniu marketingu bezpośredniego

  • przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

  • badaniu satysfakcji klientów


Sposoby pozyskiwania danych:

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

 • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

 • wypełnienie formularza zapisu na newsletter,

 • wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie,

 • podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

 • bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.


Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 • brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany

 • brak możliwości otrzymywania newslettera


Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Zakres przetwarzania danych:

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

 • dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail,

 • złożenia zamówienia w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

 • wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług. Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych

 • ich sprostowania

 • ich usunięcia

 • ograniczenia ich przetwarzania

 • przeniesienia danych do innego administratora

 • niepodlegania automatycznemu profilowaniu w przypadkach wskazanych w art. 22 RODO,

 • kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych


A także prawo
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,

 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • broker usług kureirskich
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • podmiot zapewniający nam usługi statystyczne
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • serwis utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

FACEBOOK PIXEL ORAZ API KONWERSJI

Nasza strona używa narzędzi marketingowych. „Facebook Pixel” oraz „API Konwersji” sieci społecznościowej Facebook do następujących celów:

 • Niestandardowi odbiorcy na Facebooku

Używamy Facebook Pixel i API Konwersji do celów remarketingowych, aby móc skontaktować się z Tobą ponownie w ciągu 180 dni. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownikom tej strony, kiedy odwiedzają sieć społecznościową Facebook lub inne strony, które również korzystają z tego narzędzia. W ten sposób dostosowujemy treści do Twoich zainteresowań, prezentując spersonalizowane reklamy, aby nasza strona lub oferty były dla Ciebie bardziej atrakcyjne.

 • Konwersja Facebooka

Używamy Facebook Pixel i API Konwersji również po to, by upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są dostosowane do potencjalnych zainteresować użytkowników i nie będą dla nich uciążliwe. Za pomocą Facebook Pixel możemy śledzić skuteczność umieszczanych tam reklam do celów statystycznych i związanych z badaniami rynkowymi, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę po kliknięciu na reklamę na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Z uwagi na stosowane narzędzia marketingowe (Facebook Pixel i API Konwersji) Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko zgodzisz się na używanie plików cookies, co wymaga Twojej zgody. Poprzez integrację Facebook Pixel oraz korzystanie z API Konwersji, Facebook otrzymuje informację, że połączyłeś/-aś się z odpowiednią stroną, na której naszej jesteśmy obecni w Internecie lub kliknąłeś/kliknęłaś w reklamę od nas. Jeżeli jesteś zarejestrowany/-a w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Twojego konta.

Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się w ramach jego polityki dotyczącej ochrony danych. Specjalne informacje i szczegóły dotyczące Facebook Pixel i API Konwersji oraz ich funkcjonalności można również znaleźć na Facebooku w zakładce pomocy.

Jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Facebook) za zbieranie i przekazywanie danych w tym procesie. Dotyczy to następujących celów:

 • Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam, a także ich optymalizacja

 • Dostarczanie wiadomości handlowych lub związanych z transakcjami (np. przez Messengera)

Zawarliśmy odpowiednią umowę z Facebookiem w zakresie współadministrowania danymi osobowymi, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta określa stosowne powinności dotyczące wypełnienia obowiązku wynikającego z RODO w zakresie współadministrowania.

Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora ochrony danych na Facebooku można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Więcej informacji dotyczących tego, w jaki sposób Facebook przetwarza dane osobowe, w tym podstawę prawna i dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Przekazujemy dane w zakresie współadministrowania na podstawie uzasadnionego interesu, zgodnie z Art. 6 (1) f RODO.

Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa danych można znaleźć tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, natomiast informacje dotyczące przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Funkcja „Niestandardowi odbiorcy na Facebooku” może być dezaktywowana w ustawieniach plików cookies, a dla zalogowanych użytkowników na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

NEWSLETTER

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje także otrzymywanie informacji w ramach newslettera.

Otrzymywanie newslettera jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.

W ramach newslettera, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:

 • o humanistycznych konceptach i psychologicznej wiedzy oraz wszelkich ideach pobudzających do refleksji,

 • o działaniach podejmowanych przez nas w danym miesiącu,

 • o ofercie handlowej i marketingowej

Zamówienie newslettera następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

 • podanie imienia oraz adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu,

 • wyrażenie zgody na postanowienia niniejszej polityki i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji,

 • kliknięcie na przycisk „Zapisz się”.

Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów newslettera.

Rezygnacja z newslettera możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@myslnik.com.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej podlegające prawodawstwu państwa trzecich (tj. USA) w celu automatyzacji newslettera, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, przy zachowaniu najwyższych gwarancji ochrony danych.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
kontakt@myslnik.com.pl