rozwojowe sesje psychologiczne

Co chcę robić w życiu?
Co jest dla mnie ważne?
Jak mieć więcej satysfkacji z pracy?
Jak pracować lepiej (mniej, więcej, w innym zawodzie…)?
W czym jestem dobry/a?
W czym mogę się odnaleźć?
Dlaczego nie mam energii?
Dlaczego prokrastynuję?
Czy mogę poprawić sposób, w jaki buduję relacje?
Czy mogę zmienić sposób, w jaki się komunikuję?

Jeśli zadajesz sobie te lub podobne pytania, zapisz się na indywidualne sesje rozwojowe, czyli Myślnik w wersji one-to-one! W trakcie procesu łączę naukową wiedzę psychologicznąhumanistycznącoachingową pragmatyką.

ROZWOJOWE SESJE PSYCHOLOGICZNE / COACHING

Pomagam poszerzać wiedzę (w tym społeczną i kulturową, krytyczną), stawiać cele, projektować drogę do ich realizacji, przyglądać się dotychczasowym ścieżkom, wyborom, przeprowadzać intencjonalne zmiany.

Najczęściej wspieram w obszarach związanych z pracą: kryzysami zawodowymi i strategiami kariery, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, takich jak:

 • tożsamość zawodowa
 • decyzje zawodowe / bezdecyzyjność zawodowa
 • poczucie sensu w pracy
 • przywództwo (liderowanie w zespole)
 • motywacja do pracy / zaangażowanie
 • kompetencje zawodowe
 • organizacja czasu
 • komunikacja
 • budowanie „marki osobistej”
 • strategie rozwoju

Sesje odbywają się online.

Jeśli chcesz się umówić na rozmowę, napisz do mnie: coaching@myslnik.com.pl

Filozofia pracy

„Człowiek ma do wyboru tylko dwie możliwości – zmieniać lub być zmienianym.”* pisał psycholog Kazimierz Obuchowski.

A niezmienna prawda o ludzkiej egzystencji jest taka, że życie spełniające, to życie intencjonalne. Życie mniej przypadkowe, bardziej świadome. Powyższy cytat jest więc zaproszeniem do tego, by:

 • wypracować w sobie umiejętność uważnego przyglądania się i rozumienia (nie tylko rejestrowania!) rzeczywistości,
 • rozwinąć zdolność twórczego na nią reagowania,
 • I to nie jedynie w momencie, kiedy pojawia się kryzys. Codziennie.

Cytat ten żywo prowokuje do tego, by cieszyć się wolnością oraz brać odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość. Własną oraz otoczenia.
Pod postulatem podmiotowego życia się podpisuję. Chcę pracować w sposób, który taką wrażliwość i takie kompetencje pomoże Ci w sobie rozwijać.

Moje kwalifikacje:

 • Tytuł magistra psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja: psychologia pracy i organizacji oraz psychologia społeczna).
 • Tytuł licencjata kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Rozpoczęte studia doktoranckie w Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (obecnie prowadzę interdyscyplinarne badania nad sposobami rozumienia i doświadczania pracy)
 • Certyfikat Coachwise Essentials, 2020.
 • Certyfikat facylitatora job-craftingu (Certyfikat Job-Crafting Polska), 2019
 • Certyfikat ze szkolenia „Elementarz terapii narracyjnej” Wielkopolskiego Instytutu Psychoterapii, 2018
 • Certyfikat ze szkolenia „Wprowadzenie do Terapii ACT – Akceptacji i Zaangażowania”, 2019
 • Zaświadczenie udziału w warsztatach „Sztuka Poszukiwania Sensu” z obszaru terapii egzystencjalnej, 2020

Konferencje i publikacje:

 • „Bezdecyzyjność zawodowa młodych dorosłych – teoretyczna analiza zjawiska i wnioski z badań własnych” (w druku)
 • „Ponowoczesna rola kategorii wyboru w sposobach rozumienia i funkcjonowania tradycji. Tło teoretyczne i analiza przykładów poznańskich <tradycji wynalezionych>” (w druku)
 • „Opowiadam czy jestem opowiadany? O relacjach między narracjami osobistymi a kontekstem społeczno-kulturowym ich prowadzenia”, referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Narracje w Humanistyce, 2020
 • „Zawodowy obraz siebie a obraz współczesnego narcyzmu. Rozwój zagadnienia vocational self-concept jako inspiracja dla rozważań nad kulturą narcystyczną i jej krytyką”, Kultura współczesna, 1/2020
 • „Bezdecyzyjność zawodowa młodych dorosłych. Analiza zjawiska i praktyczne wnioski”, referat na X Jubileuszowej Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu, 2019
 • „Między przeszłością a przyszłością. Tradycja jako wybór”, referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym, 2019
 • „Teoretyczno-historyczna analiza kategorii wyboru na tle ewolucji struktur społecznych”, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2/2019

Niezależnie od tego czy masz po prostu ochotę na zmianę czy zmusza Cię do niej sytuacja – zapraszam do rozmowy i #dorefleksji !

*Kazimierz Obuchowski, „Człowiek Intencjonalny”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993